PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »VISA FIFA 2018«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »FIFA 2018« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o., Koprska ulica 106A, 1000 Ljubljana, ID za DDV 43906133, ki ga zastopa direktorica Dali Bungič (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 5. 3. 2018 od 00:00 (po slovenskem času) do 15. 4. 2018 do 23:59 (po slovenskem času).

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija naročnika Visa Europe Services Inc., 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velika Britanija (v nadaljevanju: »naročnik«), blagovne znamke Visa in plačilne kartice Visa.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:
 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 5. 3. 2018), ki na naslov organizatorja pošljejo pismo v skladu s točko 2 6. člena teh Pravil.
 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 5. 3. 2018), ki so imetnice kartic Visa, ki so jih izdale sodelujoče banke, ki so naštete v 6. členu teh Pravil.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih dveh pogojev.

Ne glede na 1. odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, sodelujočih bankah, naročniku in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V nagradni igri ne smejo sodelovati imetniki poslovne kartice Visa. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni imetniki plačilnih kartic Visa, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup na katerem koli fizičnem ali spletnem prodajnem mestu v Sloveniji ali tujini s plačilno kartico Visa, ki ni poslovna kartica, in so jo izdale naslednje slovenske banke:

 • Abanka d.d.,
 • Banka Intesa Sanpaolo d.d.,
 • Nova KBM d.d.,
 • NLB d.d.,
 • SKB banka d.d. Ljubljana,
 • UniCredit Banka Slovenija d.d.
  (v nadaljevanju: »sodelujoče banke«).

Pogoj za uvrstitev nakupov oz. transakcij v žreb so naslednji:

 • Transakcija mora biti opravljena na fizičnem ali spletnem prodajnem mestu v Sloveniji ali v tujini, ki sprejema kartice Visa.
 • Transakcija mora biti opravljena s kartico Visa, ki ni poslovna kartica, izdano v Sloveniji s strani sodelujoče banke.
 • Minimalna vrednost transakcije je 40 EUR, maksimalna vrednost ni določena/pomembna.
 • Transakcijo mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
 • Transakcija mora biti opravljena v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 5. 3. 2018 od 00:00 (po slovenskem času) in koncem 15. 4. 2018 do 23:59 (po slovenskem času). Transakcije, ki bodo izvršene izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.
 • Dvig gotovine na bankomatu s kartico Visa ali morebitna druga nakazila gotovine med fizičnimi osebami ne štejejo kot nakup oz. transakcija in ne omogočajo sodelovanja v nagradni igri.
 • Število nakupov/sodelovanj ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko opravi neomejeno število nakupov in si tako poveča možnosti pri žrebu.

2) Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je možno sodelovati tudi na naslednji način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov ter opiše, zakaj bi si želel obiskati Evropsko prvenstvo v nogometu. Pismo mora vsebovati vsaj 1.500 znakov brez presledkov in mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, ki jih organizator prejme, bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz 1 (ene) glavne nagrade in 6 (šest) tedenskih nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Glavna nagrada

Obisk tekme svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji za 2 osebi v skupni vrednosti 15.314,00 EUR (DDV vključen) vključuje:

 • 4 nočitve z zajtrkom za 2 osebi, v luksuznem hotelu Moscow Marriott Hotel Novy Arbat,
 • vstopnici na FIFA otvoritveno tekmo, vključno s transferjem od hotela do prizorišča tekme,
 • paket promocijskih izdelkov FIFA World Cup,
 • skupinski ogled Moskve,
 • 1 x Visa predplačinška kartica z dobroimetjem 500 USD,
 • Visa Event Team podpora v času izleta,
 • 2 x letalska karta prevoznika Adria Airways na relaciji Ljubljana – Moskva – Ljubljana v ekonomskem razredu,
 • hotelske usluge (npr. telefon, mini bar …),
 • turistična taksa.

Organizator potovanja je GMR Marketing, 5000 S. Towne Drive, New Berlin, WI 53151, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Transfer do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ni vključen v paket in si ga morata nagrajenec in njegov sopotnik oz. sopotnica organizirati sama.

Turistično zavarovanje v tujini ni vključen v paket in priporočamo, da si ga nagrajenec in njegov sopotnik oz. sopotnica organizirati sama.

Za prijavo za pridobitev dovoljenja za vstop v Rusijo (FAN ID) sta nagrajenec in njegov sopotnik oz. sopotnica dolžna poskrbeti sama prek spletne strani www.fan-id.ru. Organizator nagradne igre in organizator potovanja nimata nobene odgovornosti v primeru, da nagrajenec in/ali njegov sopotnik oz. sopotnica ne pridobita pravočasnega dovoljenja za vstop v Rusijo in je vsakršna odgovornosti organizatorja nagradne igre in/ali organizatorja potovanja v zvezi s tem izključna.

Tedenske nagrade po posameznih krogih:

 • 1. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR,
 • 2. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR, /li>
 • 3. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR,
 • 4. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR,
 • 5. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR,
 • 6. krog – 1 x TV sprejemnik v vrednosti 490 EUR,

Skupna vrednost nagradnega sklada je: 18.254 EUR (DDV vključen).

Vrednost posamezne nagrade je določena na dan 5. 3. 2018 v skladu z maloprodajnimi cenami trgovcev. Od vrednosti nagrad, ki presegajo 42,00 EUR (TV sprejemnik in letalski vozovnici), bo organizator plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance, ne glede na morebitno kasnejšo spremenjeno vrednost posamezne nagrade. Od preostale vrednosti potovanja pa bo akontacijo dohodnine za nagrajenca poravnal naročnik.

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, ki je določena za posamezni krog, v katerem je bil izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali za denarno protivrednost. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra je razdeljena na 6 krogov:

 • 1. krog poteka od 5. 3. 2018 od 00:00 do 11. 3. 2018 do 23:59.
 • 2. krog poteka od 12. 3. 2018 od 00:00 do 18. 3. 2018 do 23:59.
 • 3. krog poteka od 19. 3. 2018 od 00:00 do 25. 3. 2018 do 23:59.
 • 4. krog poteka od 26. 3. 2018 od 00:00 do 1. 4. 2018 do 23:59.
 • 5. krog poteka od 2. 4. 2018 od 00:00 do 8. 4. 2018 do 23:59.
 • 6. krog poteka od 9. 4. 2018 od 00:00 do 15. 4. 2018 do 23:59 (vse ure so po slovenskem času)

Po zaključku 8. kroga bodo sodelujoče banke, naštete v 6. členu teh Pravil, organizatorju posredovale šifriran seznam vseh transakcij s karticami Visa v času trajanja posameznih krogov. Organizator bo podatke o transakcijah uporabil izključno za potrebe nagradne igre. Šifre posameznih transakcij bo organizator uvrstil v elektronski žreb. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma sodelujočih, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih organizator prejme v času trajanja posameznega kroga. Pisma bodo oštevilčena, številke pa bodo (skupaj s šifriranimi podatki o transakcijah) enakovredno uvrščene v elektronski žreb.

Za vsak krog bo izžreban 1 dobitnik nagrade.

V finalni žreb bodo uvrščene vse veljavne transakcije, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre, v kateremkoli krogu, in številke vseh pisem udeležencev, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre.

Datum žreba:

 • Sreda, 18. 4. 2018, ob 12.00 (po slovenskem času).

Žreb bo opravljen na sedežu organizatorja (Koprska ulica 106A, 1000 Ljubljana). Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

Za vsako nagrado bo komisija izžrebala tudi po 3 rezervne izžrebance (v primeru, da se prvi izžrebanec odpove nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen). Po vsakemu žrebu komisija sestavi zapisnik o žrebu.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRAD

V roku 24 ur po žrebu bo organizator obvestil sodelujočo banko, katere uporabnik je bil izžreban, sodelujoča banka pa bo v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja stopila v stik z izžrebancem prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte ter ga prosila za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z javno objavo fotografije in podatkov na spletu, bodo ime in priimek ter fotografija izžrebanca objavljeni na spletni strani www.visaeurope.si. Izžrebanec pisno soglasje pošlje sodelujoči banki po e-pošti ali priporočeni pošti, ob tem pa je dolžan sodelujoči banki sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 5 dni od prejema obvestila sodelujoče banke, pri čemer se šteje, da je sodelujoči pravočasno oddal pisno soglasje, če ga je oddal priporočeno na pošto peti dan od prejema obvestila sodelujoče banke.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 5 dni od obvestila o žrebu sodelujoči banki ne sporoči soglasja ter točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec sodelujoči banki pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, sodelujoča banka stopi v stik z rezervnim izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in podatkov kot za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku tega člena. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec.

V primeru, da je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (pismo), ga bo o žrebu obvestil organizator (prek e-pošte in/ali telefona) v roku 24 ur od žreba. Izžrebanec, ki je sodeloval s pismom, je dolžan organizatorju v roku 5 dni od poslanega obvestila o žrebu posredovati pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade, pri čemer se šteje, da je izžrebanec pravočasno oddal pisno soglasje, če ga je oddal priporočeno na pošto peti dan od prejema obvestila organizatorja. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z javno objavo fotografije in podatkov na spletu, bodo ime in priimek ter fotografija izžrebanca objavljeni na spletni strani www.visaeurope.si. Izžrebanec pisno soglasje pošlje organizatorju po e-pošti ali priporočeni pošti, ob tem pa je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 5 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči soglasja ter točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v četrtem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje;
 • če je izžrebanec imetnik poslovne kartice Visa.

Prejemnik nagrade je imetnik kartice Visa, ki jo je izdala katerakoli od sodelujočih bank, naštetih v 6. členu teh Pravil, razen v primeru, ko gre za poslovno kartico, in razen v primeru, ko je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (pismo).

V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada ne podeljena.

Vsi izžrebanci bodo tedenske nagrade lahko prevzeli z osebnim dokumentom na naslovu organizatorja: LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o., Koprska ulica 106A, 1000 Ljubljana 30. 5. 2018 med 15.00 in 17.00, ko bo potekalo tudi fotografiranje nagrajencev. Glavno nagrado bo izžrebanec prevzel na sedežu ali v poslovalnici banke pri kateri je bila izdana njegova Visa kartica oziroma, če je sodeloval s pismom, na sedežu organizatorja, 31. 5. 2018 ob 15.00. Tudi nagrajenec, ki bo prevzel glavno nagrado bo fotografiran, njegova fotografija pa bo prav tako objavljena na spletni strani visaeurope.si. Poleg tega se nagrajenec, ki bo prevzel glavno nagrado zavezuje, da bo v roku 7 dni po vrnitvi dal izjavo o potovanju v intervjuju in fotografski material (vsaj 5 fotografij) s potovanja (»fotografije«), ki bo objavljen na spletni strani visaeurope.si. S posredovanjem fotografij nagrajenec jamči in zagotavlja, da so fotografije njegova izvirna avtorska stvaritev ter dovoljuje njihovo uporabo in objavo na spletni strani visaeurope.si. S posredovanjem fotografij nagrajenec organizatorju in naročniku podeli neodplačno, teritorialno in časovno neomejeno pravico do izkoriščanja fotografij v kakršni koli obliki, kar vključuje pravico do izkoriščanja podobe in vseh drugih osebnostnih atributov na fotografijah upodobljenih oseb ter zlasti naslednje materialne avtorske pravice na fotografijah (v kolikor fotografija izpolnjuje pogoje za avtorsko delo) in vseh elementih fotografij, ki bi morebiti predstavljali samostojno avtorsko delo: pravico reproduciranja (vključno s pravico shranitve v elektronski obliki), distribuiranja, predelave in dajanja v najem, dajanja na voljo javnosti in pravico javnega prikazovanja.

Če sodelujoči na fotografiji posname druge osebe ali če fotografije vsebujejo elemente, ki so predmet izključnih pravic, nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni igri jamči in zagotavlja, da je predhodno pridobil in da v času posredovanja fotografij ima soglasja posnetih oseb ter soglasja vseh imetnikov morebitnih izključnih pravic na vsebovanih elementih, ki so predmet izključnih pravic, vse v obsegu, ki omogoča v prejšnjem odstavku opisan prenos pravic na organizatorja. Če fotografije vključujejo avtorska dela, na katerih imajo pravice tretje osebe, sodelujoči jamči, da je od takih tretjih oseb pridobil vse pravice v obsegu, ki jih s predhodnim odstavkom prenaša na organizatorja.

O datumu in kraju prevzema bodo izžrebanci obveščeni tudi po e-pošti ali telefonu.

Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

Pred izročitvijo nagrade bo organizator z vpogledom v osebni dokument izžrebanca preveril njegovo identiteto.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR (TV sprejemnik in letalski vozovnici), bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine. Od preostale vrednosti potovanja pa bo akontacijo dohodnine za nagrajenca poravnal naročnik.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.visaeurope.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.visaeurope.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vstopom v nagradno igro prek brezplačnega načina sodelovanja, sodelujoči dovoljuje, da organizator in naročnik kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, navadna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih in izžrebancih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Organizator nima dostopa do osebnih podatkov sodelujočih, ki so sodelovali prek nakupa s kartico Visa – vpogled v njihove osebne podatke ima izključno sodelujoča banka, pri kateri je bila izdana kartica imetnika kartice. Organizator bo osebne podatke pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe podelitve nagrade, odvajanja akontacije dohodnine ter objave imena in priimka izžrebanca na spletni strani www.visaeurope.si.

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.visaeurope.si veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 5. 3. 2018.

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: igra.nagradna@luna.si.

V Ljubljani, 5. 3. 2018

Organizator:

LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o.