• Pobude družbenega vpliva družbe Visa

    Družba Visa je zavezana k spodbujanju gospodarske rasti, upoštevajoč vključenost, enakost in trajnost, ki omogoča uspevanje za vsakogar in povsod.

Želimo, da uspevajo vsi in vsepovsod

Družbeni vpliv je ena od zavez družbe Visa za spodbujanje gospodarske rasti, upoštevajoč vključenost, enakost in trajnost za vsakogar in povsod. Osredotočeni smo na pobude, ki s pomočjo našega omrežja, naših produktov, naših finančnih virov in našega skupnega strokovnega znanja in zavezanosti zaposlenih dosegajo prikrajšane prebivalce in jim zagotavljajo dostop do virov, ki jim lahko pomagajo izboljšati njihovo življenjsko raven ter njihova podjetja in skupnosti.

Mala podjetja

50 M

V sklopu naših prizadevanj na področju spodbujanja digitalne enakopravnosti smo do leta 2023 zavezani zagotavljanju digitalne podpore 50 milijonom malih in mikro podjetij.

Enakopravnost in vključenost

500 M

Čeprav smo leta 2020 dosegli svoj cilj in 500 milijonom ljudi z omejenim dostopom do bank in storitev omogočili dostop do digitalnih plačilnih računov, si še naprej prizadevamo za nadaljnje izboljšave.

Skupnost

85 %

V davčnem letu 2021 kar 85 % naših zaposlenih sodeluje v programih družbe Visa , namenjenim pomoči lokalnim skupnostim.


Posebni programi in partnerstva


Zaposleni spreminjajo svet

Družba Visa spodbuja zaposlene, da se angažirajo in so navdih, najsibo s prostovoljstvom, podporo skupnostim ali prispevki in spodbudo posameznikom.

Fundacija Visa