Naše investicije

Spodbujamo vse, povsod skozi znanje in orodja za usposabljanje za enakopraven dostop do zaupanih, enostavnih načinov premikanja denarja.

Partnerji in naša globalna sodelujoča skupnost


Zaposleni spreminjajo svet

Družba Visa spodbuja zaposlene, da se angažirajo in so navdih, najsibo s prostovoljstvom, podporo skupnostim ali prispevki in spodbudo posameznikom.

Prostovoljski prosti čas

Zaposleni dobijo 16 ur prostega časa za prostovoljstvo.

Programi mentorstva in posojil

Mentorstvo za mala podjetja in programi posojil Kiva

Dolarji za tiste, ki delajo

Zaposleni zaslužijo 10 USD na uro prostovoljnega dela, ki jih nato prispevajo v dobrodelne namene.


Opravljanje dobrega dela

Majhna in mikro podjetja

50 M

V sklopu naših prizadevanj na področju spodbujanja digitalne enakopravnosti smo do leta 2023 zavezani zagotavljanju digitalne podpore 50 milijonom malih in mikro podjetij.

Enakopravnost in vključenost

500 M

Čeprav smo leta 2020 dosegli svoj cilj in 500 milijonom ljudi z omejenim dostopom do bank in storitev omogočili dostop do digitalnih plačilnih računov, si še naprej prizadevamo za nadaljnje izboljšave.

Skupnost

80 %

V davčnem letu 2022 kar 85 % naših zaposlenih sodeluje v programih družbe Visa, namenjenim pomoči lokalnim skupnostim.*

* Podatki ocenjeni med fiskalnim letom 2022 (FY22), ki teče od oktobra 2021 do septembra 2022

Odkrijte Visa Foundation

Visa Foundation si prizadeva podpirati vključujoča gospodarstva, v katerih lahko uspeva vsakdo in povsod.