Skupaj lahko za naš planet dosežemo več

Dosegli smo ogljično nevtralnost poslovanja in prešli na 100% obnovljivo električno energijo. Trenutno si prizadevamo za spodbujanje trajnostnega trgovanja, zagotavljanju podpore pri sprejemanju nujnih podnebnih ukrepov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo.