Skupaj lahko za naš planet dosežemo več

Dosegli smo ogljično nevtralnost poslovanja in prešli na 100-% obnovljivo električno energijo.¹ Trenutno si prizadevamo k spodbujanju trajnostnega trgovanja, zagotavljanju podpore pri sprejemanju nujnih podnebnih ukrepov ter prehajanju na nizkoogljično gospodarstvo.