Uspeh posameznikov in malih podjetij pomeni blaginjo skupnosti

Aktivno sodelujemo s finančnimi inštitucijami, vladami in finančno-tehnološkimi podjetji, s pomočjo katerih slabo oskrbljenim skupnostim in prebivalstvu z omejenim dostopom do bank omogočamo dostop do inovativnih finančnih rešitev. Obenem pomoč in podporo med pandemijo zagotavljamo tudi organizacijam in malim podjetjem v prvi liniji.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.