Uspeh posameznikov in malih podjetij pomeni blaginjo skupnosti

Akt. sod. s fin. inšt., vlad. in fin.-tehn. podj., s kat. slabo osk. skup. in preb. z omej. dost. do bank om. dost. do in. fin. reš. Podp. med pand. zag. tudi org. in m. podj. v prvi liniji.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.