• Inovativna plačilna izkušnja za razvijajočo se panogo

    Spoznajte, kako vam lahko Visa senzorični branding pomaga izpostaviti vašo plačilno rešitev in pritegniti več strank.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Izboljšano zaznavanje

94 odstotkov vprašanih je izrazilo večjo naklonjenost do tehnoloških partnerjev.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Vgrajena prilagodljivost

Nabori barv, ozadja in druge možnosti oblikovanja vas ločijo od konkurence.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Preprosta integracija

Visa senzorični branding zahteva minimalno raven inženiringa.

A woman and a man looking at a tablet together.